Hjem

Klinisk Psykologisk Praxis. V / Frank Vestergaard Olsen.


Copyright © All Rights Reserved.

En klinik med flere ansigter

Klinikken har fået ny adresse:

Klinikfællesskabet Amagerbrogade 96 B+C

2300 København SKlinikken blev åbnet i oktober 2005 på et nyt ydernummer under den offentlige sygesikring. Hovedparten af stedets brugere er således henvist igennem egen læge på grund af pludseligt opståede begivenheder med potentielt kriseudløsende og traumatiserende effekt. Klinikken betjener desuden selvbetalere, samt forsikrings og kommunalt henviste klienter

Et mindre antal pladser hos Frank Vestergaard Olsen stilles til rådighed for kolleger under uddannelse indenfor det psykotraumatologiske fagspeciale samt Peter Levine uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner ( Traumebehandling ved hjælp af SE metoden)

Endelig tilbyder Frank Olsen 8 ugers forløb i MBSR/MBCT til forebyggelse af depression, samt stress og angst. 

Ventetiden er for tiden på 3 - 6  måneder. Øvrige klienter henvises til Lone Segerlin, Psykoterapeut MPF ssamt Somatic Experiencing Practtioner, der har  en kortere ventetid på behandling.

Kontakt:

Øjeblikket er en mærkelig starut.

Blinker du med øjet så er det slut

Med Facebook er det hurtigt ned ad strømmen

Næsten før du kan få fat i drømmen.

 

SMS er som en døgnflue i glasset

Blinker du, er øjeblikket forpasset

Og de mange der banker på

Må hovedrystende ude i kulden stå

 

En mail er lidt en anden sag

Her kan øjeblikket stadig få en smag

Fortvivlet er dog stadig den

Der føler sig en anelsè holdt hen

 

For ingen elektroniske midler batter

Som gode gamle telefon debatter

Så vil du gerne have en tid

Så brug din telefon med flid

 

30 20 87 51

bedst mellem 12.15 – 13.00

 


Skærpelse af persondata beskyttelse:

Nye regulativer GDPR (General Data Protection Regulative)  fra EU træder i kraft pr. 1 maj. Det betyder blandt andet at al elektronisk post til og fra klinikken til klienter skal foregå i krypteret form. Al henvendelse til klinikken skal derfor fremover ske til denne e mail adresse:


praksis@protonmail.com.


De øvrige 2 mail adresser:  praxis@sol.dk, og praxis@live.dk kan fremover ikke bruges til tidsbestilling eller udveksling af informationer vedrørende klient behandling. Brug af SMS til tidsbestilling eller udveksling af fortrolige meddelelser kan fremover kun ske efter forudgående aftale og med klientens skriftlige samtykke.   


Undtaget fra ovenstående er henvendelser og udveksling af informationer vedrørende aftaler om supervision, der fortsat kan ske til adressen: praxis@live.dk der fortsat er klinikkens åbne hovedadresse.


Til forsikringskunder hos Skandia:

Skandia bevillinger

"Siden den 1. februar 2017 er Skandias bevillinger gældende i 3 måneder.

Dette gælder for alle dækkede ydelser til fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, zoneterapi og psykologbehandling.

Ved behov for yderligere bevillinger i et forløb, skal kunden henvende sig til Skandia Lifelinelinje på tlf. 7010 0117, for at få tildelt bevillinger med en ny dækningsperiode på 3 måneder."


Da klinikken har overenskomst med regionerne vedrørende lægehenviste klienter henvist til psykologbehandling har klinikken typisk 3 - 6 måneders ventetid på en behandlingsplads. Dette vil indebære at en givet bevilling vil være forældet på tidspunktet for behandlingens påbegyndelse. Opmærksomheden henledes derfor på at man som udgangspunkt skal kontakte Skandia og få flyttet sin bevilling frem til starttidspunktet for første  behandling, der oplyses ved henvendelsen.


Man bør desuden sikre sig information om hvorvidt behandlingsperioden kan udvides med yderligere psykologbehandling udover minimumsdækningen og hvilken type dokumentation forsikringsselskabet ønsker ved eventuel ansøgning om forlængelse af igangsat behandling udover 3 måneder.

Skriftlige erklæringer udfærdiget til brug ved ansøgning om yderligere behandling afregnes efter gældende takst for "Staus hos psykolog" PSYK 121, og påhviler forsikringskunden ifald forsikringsselskabet ikke dækker denne udgift.


Sygesikring

Efter aftale med egen læge kan henvisning til psykologbehandling ske hvis man indenfor den sidste måned har været udsat for følgende kritiske hændelser: Røveri, offer for vold - trafik og ulykke - pårørende til psykisk syg - ramt af alvorlig invaliderende lidelse-pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende lidelse - pårørende ved dødsfald - har forsøgt selvmord - abort efter 12 svangerskabsuge - offer for incest før 18 år - let til moderat depression - let til moderat angst (og mellem 18 - 38 år). .hent bruger pjecen

Mindfulnesskurser

På grund af stor søgning på især behandling for let til moderat depression tilbydes gruppebehandling med Mindfulness baseret Cognitiv adfærdsterapi ( MBCT) i 8 ugers forløb efter Mark Williams, der udviklede denne gruppebehandlingsform med forbillede i Jon Kabat-Zin`s mindfulnesbaserede stress reduktion (MBSR). Som uddannet Mindfulnessinstruktør i MBSR tilbydes der såvel 8 ugers gruppeforløb i MBCT og i MBSR

Hent pjecen her