Hjem

Klinisk Psykologisk Praxis. V / Frank Vestergaard Olsen.

 

En klinik med flere ansigter

Klinikken har fået ny adresse:

Klinikfællesskabet Amagerbrogade 96 B+C

2300 København S

 

 

Klinikken blev åbnet i oktober 2005 på et nyt ydernummer under den offentlige sygesikring. Hovedparten af stedets brugere er således henvist igennem egen læge på grund af pludseligt opståede begivenheder med potentielt kriseudløsende og traumatiserende effekt. Klinikken betjener desuden selvbetalere, samt forsikrings og kommunalt henviste klienter

Et mindre antal pladser hos Frank Vestergaard Olsen stilles til rådighed for kolleger under uddannelse indenfor det psykotraumatologiske fagspeciale samt Peter Levine uddannelsen til Somatic Experiencing Practitioner ( Traumebehandling ved hjælp af SE metoden)

Ventetiden er for tiden på 3 - 6 måneder. Øvrige klienter henvises til Lone Segerlin, Psykoterapeut MPF ssamt Somatic Experiencing Practtioner, der har en kortere ventetid på behandling.

Nyt om klinikken:

Klinikken har hidtil haft adresse på Amager Landevej 30,1. 2770 Kastrup i tæt samarbejde med 2 praktiserende læger samt Speciallæge i Psykitri Jens Meyer Svendsen samt Psykiatrisk sygeplejerske Lone Svendsen. Ved en opsigelse af samtlige lejemål ophørte det gode samarbejde, men samarbejdet med Jens Meyer Svendsen og Lone Svendsen fortsættes i et nyetableret klinikfællesskab, blandt omkring visitation og henvisning af patienter med let til moderat depression til 8 ugers forløb i MBCT, samt samarbejde omkring patienter med svære psykotraumer og PTSD.

 

 

 

 

Sygesikring

Efter aftale med egen læge kan henvisning til psykologbehandling ske hvis man indenfor den sidste måned har været udsat for følgende kritiske hændelser: Røveri, offer for vold - trafik og ulykke - pårørende til psykisk syg - ramt af alvorlig invaliderende lidelse-pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende lidelse - pårørende ved dødsfald - har forsøgt selvmord - abort efter 12 svangerskabsuge - offer for incest før 18 år - let til moderat depression - let til moderat angst (og mellem 18 - 38 år). .hent bruger pjecen

Mindfulnesskurser

På grund af stor søgning på især behandling for let til moderat depression tilbydes gruppebehandling med Mindfulness baseret Cognitiv adfærdsterapi ( MBCT) i 8 ugers forløb efter Mark Williams, der udviklede denne gruppebehandlingsform med forbillede i Jon Kabat-Zin`s mindfulnesbaserede stress reduktion (MBSR). Som uddannet Mindfulnessinstruktør i MBSR tilbydes der såvel 8 ugers gruppeforløb i MBCT og i MBSR

Hent pjecen her

Copyright © All Rights Reserved.