behandling

Klinisk Psykologisk Praxis. V / Frank Vestergaard Olsen.


Copyright © All Rights Reserved.

Supervision og Behandling

Sygesikringen

Flertallet af stedets brugere er henvist igennem egen læge på grund af pludseligt indtrufne begivenheder med kriseudløsende eller traumatiserende effekt

Kriser , stress og Traumer

De fleste har ressourcer til at klare selv ret store belastninger i deres liv, men når det drejer sig om ekstraordinære oplevelser bliver de fleste overvældet af situationen i kortere eller længere tid.


Typiske symptomer

Psykisk: søvnløshed forvirring, svigtende koncentration, følelsessvingninger, angst og depression

Fysisk: Uro, anspændthed diffuse smerter, forhøjet alarmberedskab


Psykologhjælp

Psykologers fornemste opgave er, at gøre sig selv overflødige

Når situationer virker overvældende skyldes det som regel at man ikke har erfaring med at håndtere ekstreme oplevelser, og derfor ikke kan anvende de metoder som man ellers bruger når man skal håndtere følelsesmæssigt belastende situationer.

Psykologsamtaler er en hjælp til at man kan gøre sig bekendt med situationen og forstå sine egne reaktioner således at man igen bliver i stand til at håndtere den på linje med andre belastende begivenheder i sit liv.


Hvordan?

Traditionelt foregår psykologbehandling igennem samtaler omkring det der er sket og de reaktioner man har som følger af hændelsen. Samtalen foregår styret således at man ikke igen overvældes af den magtesløshed og hjælpeløshed der oprindeligt var tilstede da man oplevede den kriseudløsende begivenhed første gang.

For at undgå det, kan Psykologer bruge forskellige metoder der fremmer og letter processen. Metoderne varierer alt efter overbevisning og terapeutisk videreuddannelse hos psykologen.


Om forløbet


Behandlingen indledes med en visiterende samtale der afdækker problemets omfang og karakter. Der gives en psykologisk vurdering og i langt de fleste tilfælde et psykologisk behandlingstilbud

Tager man imod tilbuddet, går man til regelmæssige samtaler så længe der er brug for det. Dog max 12 gange i alt.

Da man ikke kan blive henvist på den samme hændelse 2 gange gælder det om at få mest muligt ud af det.


Husk til den første aftale:

henvisning - sygesikringsbevis - dokumentation hvis forsikringsbetaling


Psykoterapi andre

Individuel Behandling

Klinikken har en begrænset antal pladser til private klienter hvor forsikringen eller de selv betaler.


Klinikken tilbyder behandling for:

Stress og arbejdsrelaterede belastningsreaktioner

Sorg og krisereaktioner i forbindelse med tab af arbejde

Sorg og krisereaktioner i forbindelse med dødsfald ol. ( dækkes tillige af den off. sygesikring)

Traumebehandling udover den offentlige sygesikring, udfra Dr.Peter Levines SE metode til kropslig forløsning af traumer


Klinikken tilbyder støtte til:

selvudvikling og coaching

eksistentielt nærvær udfra mindfulness baseret kognitiv adfærdsterapi


Par og familiebehandling

Klinikken tilbyder par og familiebehandling udfra systemisk strukturel teori og metode.


Klinikken yder støtte til:

bedre kommunikation og forståelse i parforhold

bedre kommunikation og forståelse i familier

hjælp til at løse familierelaterede vanskeligheder i forbindelse med skilsmisser, dødsfald ol.

par og familie relaterede vanskeligheder i forbindelse med misbrug

og meget andet


 Supervision


Der ydes supervision og egen terapi til såvel psykologer under uddannelse til det psykotraumatologiske fagspeciale som til kursister under uddannelse til Somatic Experiencing Practitioners   


Derudover tilbydes supervision til andre faggrupper.


Kommende kurser:


Der tilbydes løbende supervision i gruppe i samarbejde med Ursula Fürstenwald, Aut psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi, indenfor det fælles speciale i arbejde med traumatiserede flygtningefamilier og børn


Følg med i detaljer om kurser her på siden


Somatic Experiencing

SE er navnet på en metode udviklet af Dr. Peter Levine til kropslig forløsning af traumer (Somatic experiencing)


Ifølge Peter Levine, udløser pludseligt opståede trusler på livet det instinktive beredskab der i langt de fleste tilfælde medfører at truslen afværges. Når truslen ikke afværges forbliver det instinktive beredskab aktiveret med en lang række fysiske og psykiske symptomer til følge ( Posttraumatiske belastningsreaktioner og PTSD)


SE Metoden tilbyder en nænsom og enkel måde at arbejde med traumer på, der indebærer en forløsning af krise og traumereaktioner således at det naturlige forsvarsberedskab kan genetableres.


Metoden er specielt effektiv ved pludseligt opståede begivenheder med potentielt traumatiserende effekt så som:


Bilulykker


Voldelige overfald


Trusler på livet


Overværelse af vold imod andre


Andet der indebærer en pludselig overvældelse med følelse af hjælpeløshed og magtesløshed.

Se film om SE Terapi