Etik

Klinisk Psykologisk Praxis. V / Frank Vestergaard Olsen.


Copyright © All Rights Reserved.

Etik

Spiritualitet og psykoterapi

Klinikken bekender sig ikke til nogen speciel religiøs retning eller spirituelle systemer men forholder sig åben til en eksistentiel tilgang til tilværelsen.


Forholdet imellem terapi og spiritualitet har været omgærdet af den samme forsigtighed som seksualitet var det på Freuds tid. Forsigtigheden og respekten har desværre også betydet at psykologer - fra deres faglige uddannelse - som udgangspunkt er dårligt rustet til at møde klienternes religiøse holdninger og spørgsmål.


Dette motiverede for et speciale på Københavns Universitet i 1987 der belyste dette forhold. Som konklusion fandt specialet, at psykologer som  hovedregel forsøgte at undgå religiøse spørgsmål i deres kontakt med klienterne ( ligesom i øvrigt politiske spørgsmål )


Mødt med klienternes glæder og sorger melder det uundgåelige spørgsmål sig imidlertid: "hvad skal det hele tjene til."


Psykologer - anno 1987 - der så sig nødsaget til at forholde sig til dette spørgsmål faldt i den situation oftest tilbage på deres eget trossystem - men overlod det i øvrigt - fornuftigt nok - til klienterne at danne sig deres egen mening om den sag.


I de 20 år der er gået siden, har området imidlertid tiltrukket sig fornyet bevågenhed. Ikke mindst i kraft af, at medier og globalisering, har bragt os alle i nærmere kontakt med verdens katastrofer og tilværelsen vilkårlighed, og det samtidigt opståede behov for kollektiv forsoning med denne side af de fællesmenneskelige grundvilkår.


Tilværelsens iboende skrøbelighed, er på denne måde blevet bevidstgjort som et fælles menneskeligt anliggende. der rækker udover den enkelte og ind i et fællesmenneskeligt eksistentielt område.


Tilværelsens sår, heles således heller ikke endeligt igennem psykologsamtaler men finder deres heling i forsoning med de fællesmenneskelige grundvilkår. Bevidstheden om disse og en forsoning med dette er både dybt spirituelt og død almindeligt.


Det er derfor almindeligt at eksistentielle/ spirituelle spørgsmål kommer på banen i løbet af en behandling, og denne klinik har valgt at gøre italesættelse og refleksion over dette til en ligeså vigtig del af behandlingen som formidling af viden omkring psykologiske spørgsmål der kan besvares på anderledes sikker grund.