publikationer

Klinisk Psykologisk Praxis. V / Frank Vestergaard Olsen.

 

Publikationer

Oplysning til lægerne om stress

udsendt til praktisrende læger i Kastrup Tårnby april 2007

Artiklen forholder sig til en stigning i antallet af klienter henvist til behandling for arbejdsrelaterede belastningsreaktioner og stress fra medio oktober 2006. Artiklen argumenterer for at stress kan forstås som en egentlig belastningsreaktion med symptomer lignende den posttraumatiske belastningsreaktion. Udfra den Amygdalocentriske model argumenteres for brugen af terapiformer med gradvis eksponering for triggere såsom Mindfulnessbaseret Kognitiv Adfærdsterapi og SE Terapi som effdektiv behandling.

Hent artiklen her:

 

SE Terapi og eksponering

Udsendt til medlemmer af SE Foreningen som del af en foreningsdiskussion Juli 2010

Sammenfatining: I artiklen diskuteres nødvendigheden af at gangsætte forskning i Somatic Experiencing behandling til kropslig forløsning af traumer. Der argumenteres dog for, at det skal ske på en måde så forskningsmetoden tilpasser sig SE Terapien specifikke virkemidler der diskuteres i detaljer udfra en eksponeringsmodel.

Hent artiklen her:

 

 

Om sædernes forfald

Indlæg til Dansk Psykolognyt (ej publicheret)

Sammenfatning: artiklen forholder sig kritisk til liberaliseringen af den offentlige sektor begyndende fra 2001 og frem.

 

.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.